Seorang hakim yang bertugas untuk mengadili dan memutuskan perkara dipengadilan dan yang diangkat untuk tujuan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Tagged: