Seseorang yang melarikan diri dari negara asalnya atau tempat tinggal terakhir dan berusaha untuk masuk atau telah masuk ke negara lain untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut atau negara lain dikarenakan perlakuan telah atau akan menimpanya dengan alasan yang jelas. Pencari suaka biasanya mempunyai ketakutan akan terjadinya terhadap hak asasinya dan tidak berniat atau tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya.Tagged: