Gambaran Penyelidikan di Komnas HAM adalah bahan materi yang disampaikan oleh Fajrimei A. Gofar pada Kursus Ham untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007.  Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat dan Pemeriksaan Permulaan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000