Hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa adalah bahan materi yang disampaikan oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007.  Materi ini mengenalkan kita pada isu hak asasi manusia baik dalam aspek historis maupun Sosiologis